Translate

piątek, 1 sierpnia 2014

Znakomici kreatorzy - Igor Morski

Igor Morski - to jeden z bardziej zasłużonych i docenianych grafików z Polski. Od ponad 20 lat zajmuje się grafiką komputerową oraz współpracuje z rodzimymi oraz zagranicznymi magazynami opiniotwórczymi i specjalistycznymi. Ukończył on ASP w Poznaniu i jest laureatem wielu nagród w dziedzinie ilustracji prasowej m.in IDEA, Chimera, Grand Front. Jest także współwłaścicielem agencji Morski Studio Graficzne

czwartek, 31 lipca 2014

Gdzie maj trwa przez cały rokAch, podróż do Taorminy
To jest gdzieś bardzo daleko.

          Stanisław Grabowski

każdy ma swoją Taorminę*
nieopodal za granicą powiek
tak blisko
a tak niesłychanie daleko

można tam dotrzeć nutką snu
na skrzydłach marzeń
gdy nie trzeba
wylewać nadaremnych żalów

można tam dopłynąć jedną łzą
co się rozleje
w niezmierzone morze
w naszej kreatywnej wyobraźni

zapach jaśminów i róż
wtedy nas bez trudu powiedzie
nad zatoczki
gdzie maj trwa przez cały rok

*Sycylijskie miasteczko  polecane
  przez K.I Gałczyńskiego


środa, 30 lipca 2014

Déjà vuchociaż jest pomiędzy tymi wersami
naprawdę jej nie ma

tylko czasem
spaceruje krętymi ścieżkami mojej głowy

chociaż słyszę tyradę o szczęściu
gaśnie niespodziewanie szybko

chociaż tulę twarz Zuzanny
wypolerowaną przez tęsknoty

pieszczę zjawę
z fraszki Sztaudyngera
którą wczoraj przypadkowo
spotkałem koło hipermarketu

połączeni niewidzialnym
węzłem domysłów
rozgrzeszamy się wzajemnie
ze swej pożądliwości

odtrutką są nam dni
pachnące rozmarynem

poniedziałek, 28 lipca 2014

Pamiętamy - kilka słów o książce


Chociaż tytuł książki poświęconej Jarosławowi Zielińskiemu, zmarłemu  7 sierpnia 2012 r. politologowi, dziennikarzowi, informatykowi i warszawskiemu poecie oraz prozaikowi, przywodzi w pierwszej chwili na myśl słynną kotwicę Polski Walczącej, dotyczącą powstania warszawskiego, a w szczególności pamięci o bohaterach powstania, które wybuchło 1 sierpnia 1944 r., to poza zbliżoną zbieżnością sierpniowych terminów,  nie znajdziemy w niej niczego, co miałoby świadczyć o takim związku. W tym konkretnym przypadku pamięcią objęte są życiowe dokonania przedwcześnie zmarłego twórcy, działającego czynnie w wielu innych dziedzinach. Pamięć o autorze zbioru poezji „Słowa i linie”, zbioru opowiadań science fiction  i fantasty „Sytuacja krytyczna” oraz prac naukowych i książek z dziedziny internetu, zamknięta jest w formie pięciu rozdziałów, odnoszących się do różnych aspektów działalności „kaskadera uczuć”, tak na polu literackim jak i naukowym. Gdy otwieramy książkę wita nas młodzieńcza twarz autora z notesem w ręku i aparatem fotograficznym „Nikon”. Jest też kilka młodzieńczych fotek ursynowskiego poety, świadczących o bliskich związkach rodzinnych z Mielcem, tekst „Kaskader uczuć”, osoby ukrywającej się pod pseudonimem J.K i słowo wstępne znakomitego twórcy, redaktora kwartalnika „POEZJA dzisiaj” Aleksandra Nawrockiego. W rozdziale I wspomnienie poety rozpoczyna się od prezentacji jego kilku wierszy ze zbioru „Słowa i linie”. O wartości tej poezji piszą kolejno znakomici poeci: Piotr Matywiecki, Stanisław Grabowski, Stanisław Nyczaj, Andrzej Walter i Aleksander Nawrocki. Znajdziemy w nim także recenzje  „Szukanie klucza” Jędrzeja Konieczki z „Gazety Kulturalnej”[1], „Moje refleksje” Elżbiety Brzozy, artykuł „Chwila z wierszem” Heleny Tarko z gazety lokalnej warszawskiego Ursynowa „Sąsiedzi”[2], „Pamięci poety” artykuł Wojciecha Dąbrowskiego z tygodnika „Passa”[3], „Stąd do wieczności” artykuł Jacka Chudzika z gazety „Sąsiedzi” i Urodziny „Słowa” Barbary Kowalczuk z mieleckiego Tygodnika Regionalnego „Korso”[4]. Wszystkie te recenzje i artykuły bezpośrednio odnoszą się do dokonań ursynowskiego twórcy na polu literatury. Wśród wymienionych tekstów na szczególną uwagę zasługuje publikacja pióra Wojciecha Dąbrowskiego: autor przybliża w nim znakomicie, poprzez cytowanie wierszy, ale także dzięki wielu wątkom osobistym, postać nieżyjącego poety. Natomiast artykuł w mieleckim „Korso” dotyczy imprezy urodzinowej z okazji 7. rocznicy postania Grupy Literackiej „Słowo”, w czasie której utwory Jarosława Zielińskiego recytowali Dorota Kwoka i Stach Ożóg. Podczas spotkania z krótkim recitalem wystąpił Marek Paprocki , a zebrani mogli zapoznać się z książkami autorstwa Jarosława Zielińskiego. Rozdział II poświęcony jest Nagrodzie Honorowej im. ks. Jana Twardowskiego za rok 2012. Poeta otrzymał ją pośmiertnie za książkę poetycką „Słowa i linie”. Znajdziemy tam kolejno: artykuł „Uhonorowany ursynowianin” ks. Janusza A. Kobierskiego z gazety „Siąsiedzi”[5], „Słowa i linie” ursynowskiego poety nagrodzone Wojciecha Dąbrowskiego z „Passy”[6] i laudację na cześć Jarosława Zielińskiego – laureata Nagrody Honorowej im. ks. Jana Twardowskiego za rok 2012. W rozdziale III znajdujemy zagospodarowane, wszystkie najistotniejsze fakty związane z drugim literackim dziełem Jarosława Zielińskiego, zbiorem opowiadań science fiction i fantasty, „Sytuacja krytyczna”. Jest zatem krótkie opowiadanie „Wieczór wigilijny”,  wstęp Tomasza Kołodziejczaka, tekst Jarosława Zielińskiego, zapiski z XXVIII Ogólnopolskiego Konwentu Miłośników Fantastyki (29 sierpnia – 1 września 2013 r.), jaki odbył się na Politechnice Warszawskiej, są wspomnienia przyjaciół autora z tego Konwentu oraz „Pod znakiem miecza i magii” – tekst o zbiorze Stanisława Grabowskiego „Akantu”[7]. Rozdział IV zawiera dokonania naukowe Jarosława Zielińskiego w oparciu o jego książkę „Marketing polityczny w Internecie”. Zamieszczony został fragment rozdziału IV „Marshall McLuhan a Internet”, tekst „Poeta i internet” tekst recenzenta Jędrzeja Konieczki z „Gazety Kulturalnej”[8] oraz tekst „O początkach marketingu politycznego w Internecie” Stanisława Grabowskiego. Rozdział V poświęcony jest powstałej 9 grudnia 2013 r. Fundacji Arkona im. Jarosława Zielińskiego. Rozdział ten zawiera składy Rady Fundacji, dane adresowe, publikacje książkowe Jarosława Zielińskiego i domeny w internecie, które założył Jarosław – człowiek wszechstronny o duszy humanisty. Jego dorobek życiowy, dzięki powstałej Fundacji i ustanowionej Nagrodzie Literackiej im. Jarosława Zielińskiego Złota Róża, ukierunkowanej na promowanie młodych talentów, zostaje niejako pomnożony. Skromny i pracowity twórca, dziennikarz, informatyk i politolog warszawski, dzięki staraniom rodziców Helenie i Eugeniuszowi Zielińskim, przeżywa pośmiertnie drugą młodość.[1] „Gazeta Kulturalna” Nr 5(201) z maja 2013r.
[2] „Sąsiedzi” Nr 42/2013
[3] „Passa” Nr 7 (647) z dnia 21 lutego 2013r.
[4] „Korso” Nr 37(1141) z 17 września 2013r.
[5] „Sąsiedzi” Nr 47/2013
[6] „Passa” Nr 22 (662) z 13 czerwca 2013r.

[7] „Akant” Nr 13 z grudnia 2013r.
[8] „Gazeta Kulturalna” Nr 12 (208) z grudnia 2013r.piątek, 25 lipca 2014